VÅRE TJENESTER

Bedriftene har i dag en rekke lovkrav som må oppfylles. Vi kan nevne regnskap (komplett), revisjonstjenester, systemer for internkontroll/hms, noen har krav til bedriftshelsetjeneste, forsikringer, styrearbeid og personverntiltak, for å nevne noe. Dette er ikke noe regnskapsbyråer tradisjonelt tilbyr. I tillegg tilbyr vi bedriftsfinansiering av ulike slag, advokat-tjenester og alle typer rådgivning som din bedrift måtte trenge.

 

Hos Westbye Regnskap og Råd AS ønsker vi å forenkle lovkravene for våre kunder, og våre tjenester inkluderer alt det nevnte, og mer til. Alt på et sted.

REGNSKAP OG LØNN

Vi leverer komplett regnskapsførsel, inkl. årsregnskap og skattemelding. Alt i automatiske skybaserte løsninger. Med våre ERP-systemer sparer du tid og penger, og kan bruke tid på å utvikle din bedrift. Heldigitale løsninger sikrer deg mindre tid på papirarbeid, og du får en «real-time» oversikt over selskapets status og stilling. Alt på et sted.

HMS / INTERNKONTROLL

Vi tilbyr digitale systemer for internkontroll som er enkle i bruk, og din HMS blir her ivaretatt på en god måte. I tillegg tilbyr vi HMS kurs for ansatte, daglig leder og verneombud. Vi tilbyr også ulike løsninger innen bedriftshelsetjeneste, KS, IK-mat med mer. Oppfølging og rådgivning er selvsagt noe som tilbys. Alt på et sted.

GDPR (General Data Protection Regulation)

Personvernforordningen (Forordning 2016/679 – GDPR) er en forordning som trådte i kraft i mai 2018, og som skal styrke personvernet ved behandling av personopplysninger i Den europeiske union (EU). Opprettelsen av like regler for de næringsdrivende i EU/EØS, er også ment å tjene den økonomiske utviklingen i området. Forordningen omhandler også behandling som skjer utenfor EU/EØS eller overføring av personopplysninger ut av EU/EØS. De aller fleste bedrifter går inn under dette regelverket, og må utføre en del tiltak. Våre utdannede personvernombud assisterer selvsagt i denne lovpålagte prosessen. Alt på et sted.

STYRE

Westbye Regnskap og Råd AS har profesjonelle styrerådgivere, som kan assistere i deler, eller hele styrets eller generalforsamlingens arbeid, etter Aksjelovens bestemmelser.  Vi leverer alt du har behov for i ditt styre innenfor lovens krav, og kan også bistå med aktiv ledelse av selve styremøtene. Vi ser at behovet er stort særlig i små og mellomstore selskap, og representerer mange titalls bedrifter innen styrearbeid. Alt på et sted.

FORSIKRING

Har du ansatte så har du et krav til ulike typer forsikringer. Dette for eksempel OTP, (obligatorisk tjenestepensjon) og yrkesskadeforsikring. Vi tilbyr via 3.part alle typer forsikringer til bedrift, og har på vegne av alle våre kunder fremforhandlet gunstige betingelser og plattformer. Vår Lønn og HR avdeling kan hjelpe deg med det meste innen dette. Alt på et sted.

FINANS

Westbye Regnskap og Råd AS tilbyr bedrifter ulike finansieringsformer. I vårt eget system har vi bl.a. fakturakjøp til svært gunstig rente, og tilbud om usikret bedriftslån inntil en halv million. I tillegg har vi tett samarbeid med banker og finanshus, med egne rådgivere/ saksbehandlere til våre kunders disposisjon. Vår erfaring er at de aller fleste selskap før eller senere har behov for ekstern finansiering i en eller annen form. Alt på et sted.

LØNN / HR

Vi har gode sikrede systemer for lønnsarbeid, og utfører alt innen dette. Lønnsbilag sendes selvsagt kryptert til ditt personell. Lønn og HR avdelingen tilbyr også alle typer bistand i forhold til ansatte, alt fra ansettelse til oppsigelse, medarbeidersamtaler, og mye mer. I en eventuell arbeidskonflikt, står våre samarbeidende advokater i Advokatfirmaet Fari selvsagt klare til å assistere ved behov. Alt på et sted.

JURIDISKE TJENESTER

Westbye Regnskap og Råd AS sin juridiske avdeling er en samarbeidspartner med Advokatfirmaet Fari på Jessheim i Ullensaker. De fleste bedrifter har en eller annen gang behov for advokattjenester, enten det dreier seg om arbeidskonflikt, oppsigelser, kontraktsrett eller annet. Når behovet er til stede, kobler vi gjerne disse spesialiserte advokatene inn i saken, etter samråd med deg selvsagt.  Alt på et sted.

Advokatfirmaet Fari

Bedriftene har i dag en rekke lovkrav som må oppfylles. Vi kan nevne regnskap (komplett), revisjonstjenester, systemer for internkontroll/hms, noen har krav til bedriftshelsetjeneste, forsikringer, styrearbeid og personverntiltak, for å nevne noe. Dette er ikke noe regnskapsbyråer tradisjonelt tilbyr. I tillegg tilbyr vi bedriftsfinansiering av ulike slag, advokat-tjenester, og alle typer rådgivning som din bedrift måtte trenge.

 

Hos Westbye Regnskap og Råd AS ønsker vi å forenkle lovkravene for våre kunder, og vi tilbyr i dag alt det nevnte, og mer til. Alt på et sted.

REGNSKAP OG LØNN

Vi leverer komplett regnskapsførsel, inkl. årsregnskap og skattemelding. Alt i automatiske skybaserte løsninger. Med våre ERP-systemer sparer du tid og penger, og kan bruke tid på å utvikle din bedrift. Heldigitale løsninger sikrer deg mindre tid på papirarbeid, og du får en «real-time» oversikt over selskapets status og stilling. Alt på et sted.

HMS / INERNKONTROLL

Vi tilbyr digitale systemer for internkontroll som er enkle i bruk, og din HMS blir her ivaretatt på en god måte. I tillegg tilbyr vi HMS kurs for ansatte, daglig leder og verneombud. Vi tilbyr også ulike løsninger innen bedriftshelsetjeneste, KS, IK-mat med mer. Oppfølging og rådgivning er selvsagt noe som tilbys. Alt på et sted.

GDPR (General Data Protection Regulation)

Personvernforordningen (Forordning 2016/679 – GDPR) er en forordning som trådte i kraft i mai 2018, og som skal styrke personvernet ved behandling av personopplysninger i Den europeiske union (EU). Opprettelsen av like regler for de næringsdrivende i EU/EØS, er også ment å tjene den økonomiske utviklingen i området. Forordningen omhandler også behandling som skjer utenfor EU/EØS eller overføring av personopplysninger ut av EU/EØS. De aller fleste bedrifter går inn under dette regelverket, og må utføre en del tiltak. Våre utdannede personvernombud assisterer selvsagt i denne lovpålagte prosessen. Alt på et sted.

STYRE

Westbye Regnskap og Råd AS har profesjonelle styrerådgivere, som kan assistere i deler, eller hele styrets eller generalforsamlingens arbeid, etter Aksjelovens bestemmelser.  Vi leverer alt du har behov for i ditt styre innenfor lovens krav, og kan også bistå med aktiv ledelse av selve styremøtene. Vi ser at behovet er stort særlig i små og mellomstore selskap, og representerer mange titalls bedrifter innen styrearbeid. Alt på et sted.

FORSIKRING

Har du ansatte så har du et krav til ulike typer forsikringer. Dette for eksempel OTP, (obligatorisk tjenestepensjon) og yrkesskadeforsikring. Vi tilbyr via 3.part alle typer forsikringer til bedrift, og har på vegne av alle våre kunder fremforhandlet gunstige betingelser og plattformer. Vår Lønn og HR avdeling kan hjelpe deg med det meste innen dette. Alt på et sted.

FINANS

Westbye Regnskap og Råd AS tilbyr bedrifter ulike finansieringsformer. I vårt eget system har vi bl.a fakturakjøp til svært gunstig rente, og tilbud om usikret bedriftslån inntil en halv million. I tillegg har vi tett samarbeid med banker og finanshus, med egne rådgivere/ saksbehandlere til våre kunders disposisjon. Vår erfaring er at de aller fleste selskap før eller senere har behov for ekstern finansiering i en eller annen form. Alt på et sted.

LØNN / HR

Vi har gode sikrede systemer for lønnsarbeid, og utfører alt innen dette. Lønnsbilag sendes selvsagt kryptert til ditt personell. Lønn og HR avdelingen tilbyr også alle typer bistand i forhold til ansatte, alt fra ansettelse til oppsigelse, medarbeidersamtaler, og mye mer. I en eventuell arbeidskonflikt, står våre samarbeidende advokater i Advokatfirmaet Fari selvsagt klare til å assistere ved behov. Alt på et sted.

JURIDISKE TJENESTER

Westbye Regnskap og Råd AS sin juridiske avdeling er en samarbeidspartner med Advokatfirmaet Fari på Jessheim i Ullensaker. De fleste bedrifter har en eller annen gang behov for advokattjenester, enten det dreier seg om arbeidskonflikt, oppsigelser, kontraktsrett eller annet. Når behovet er til stede, kobler vi gjerne disse spesialiserte advokatene inn i saken, etter samråd med deg selvsagt.  Alt på et sted.

Advokatfirmaet Fari