STYRE

Ethvert aksjeselskap er pålagt å ha et styre.

Det er viktig å huske på at styret er øverste ansvarlig i enhver bedrift, og styremedlemmene faktisk kan bli stilt til personlig ansvar dersom de ikke har utført sitt arbeid tilstrekkelig. Å sitte i et styre er derfor et stort ansvar og en svært viktig rolle.

SPESIALRÅDGIVERE

Styret har via aksjeloven en rekke plikter og pålegg. Dette er vidtomspennende og til dels komplisert, særlig for mindre bedrifter.

Westbye Regnskap og Råd AS har tungt utdannede styrerådgivere med mange års erfaring fra dette arbeidet, og som i dag betjener en rekke kunder på fast basis. Vi kan fungere som styresekretærer, eller gjennomføre hele styremøtet etter fastsatt årsplan.

Vi har gunstige fastprisløsninger / pakker, som skal hjelpe bedriften med oppfyllelse av aksjelovens bestemmelser.

Vi leverer:

 • Styringssystemer for styret
 • Digital signering av protokoll og lagring
 • Godkjente lagringsmedia
 • Styresekretær
 • Gjennomføring av styremøter (møteleder)
 • Innkalling
 • Protokoll
 • Styrets årsplan
 • Budsjett
 • Økonomisk rapportering til styret
 • Evaluering av styret
 • Særlig behandling av nærstående forhold (AL § 3-8)
 • Fusjon / fisjon
 • Aksjeoverdragelser / aksjebok
 • Erklæringer
 • Styrevalg/endringer
 • Instrukser
 • Og mye mer

Ta kontakt for et godt tilbud om styrearbeid, eller assistanse i konkret sak.

Vi har løsningene.

Ethvert aksjeselskap er pålagt å ha et styre.

Det er viktig å huske på at styret er øverste ansvarlig i enhver bedrift, og styremedlemmene faktisk kan bli stilt til personlig ansvar dersom de ikke har utført sitt arbeid tilstrekkelig. Å sitte i et styre er derfor et stort ansvar og en svært viktig rolle.

SPESIALRÅDGIVERE

Styret har via aksjeloven en rekke plikter og pålegg. Dette er vidtomspennende og til dels komplisert, særlig for mindre bedrifter.

Westbye Regnskap AS har tungt utdannede styrerådgivere med mange års erfaring fra dette arbeidet, og som i dag betjener en rekke kunder på fast basis. Vi kan fungere som styresekretærer, eller gjennomføre hele styremøtet etter fastsatt årsplan.

Vi har gunstige fastprisløsninger / pakker, som skal hjelpe bedriften med oppfyllelse av aksjelovens bestemmelser.

Vi leverer:

 • Styringssystemer for styret
 • Digital signering av protokoll og lagring
 • Godkjente lagringsmedia
 • Styresekretær
 • Gjennomføring av styremøter (møteleder)
 • Innkalling
 • Protokoll
 • Styrets årsplan
 • Budsjett
 • Økonomisk rapportering til styret
 • Evaluering av styret
 • Særlig behandling av nærstående forhold (AL § 3-8)
 • Fusjon / fisjon
 • Aksjeoverdragelser / aksjebok
 • Erklæringer
 • Styrevalg/endringer
 • Instrukser
 • Og mye mer

Ta kontakt for et godt tilbud om styrearbeid, eller assistanse i konkret sak.

Vi har løsningene.