NYTTIG Å VITE

NYTTIG Å VITE

Regjeringen la nylig frem forslag til nye tiltak som skal motvirke de økonomiske konsekvensene av koronapandemien og smitteverntiltakene.  De viktigste forslagene for næringslivet: En ny kompensasjonsordning for foretak med stort omsetningsfall som følge av koronapandemien for perioden september 2020 til og med februar 2021. Brønnøysundregistrene skal forvalte den nye ordningen, og det jobbes......

Regjeringen endrer covid-19-forskriften om karantenehotell.   Her er de viktigste endringene for deg som kommer til Norge:   De som kan dokumentere fast bolig i Norge kan oppholde seg der i karantenetiden, uavhengig av om boligen er eid eller leid. Du skal ha mulighet til å oppholde deg i eget......

EFTAs overvåkingsorgan (ESA) har i dag godkjent en forlengelse av merverdiavgiftsfritaket for elbiler ut 2022.   Godkjenningen gjelder merverdiavgiftsfritak for kjøp og leasing av elbiler, og elbilbatterier. Stortinget har vedtatt å videreføre fritaket ut 2021, men siden det innebærer statsstøtte må fritaket derfor godkjennes av ESA. Med vennlig hilsenKilde: Sticos.nohttps://www.regjeringen.no/no/aktuelt/esa-godkjenner-merverdiavgiftsfritaket-for-elbiler/id2814566/...