NYTTIG Å VITE

NYTTIG Å VITE

Regjeringen la nylig frem forslag til nye tiltak som skal motvirke de økonomiske konsekvensene av koronapandemien og smitteverntiltakene.  De viktigste forslagene for næringslivet: En ny kompensasjonsordning for foretak med stort omsetningsfall som følge av koronapandemien for perioden september 2020 til og med februar 2021. Brønnøysundregistrene skal forvalte den nye ordningen, og det jobbes......

Regjeringen endrer covid-19-forskriften om karantenehotell.   Her er de viktigste endringene for deg som kommer til Norge:   De som kan dokumentere fast bolig i Norge kan oppholde seg der i karantenetiden, uavhengig av om boligen er eid eller leid. Du skal ha mulighet til å oppholde deg i eget......

EFTAs overvåkingsorgan (ESA) har i dag godkjent en forlengelse av merverdiavgiftsfritaket for elbiler ut 2022.   Godkjenningen gjelder merverdiavgiftsfritak for kjøp og leasing av elbiler, og elbilbatterier. Stortinget har vedtatt å videreføre fritaket ut 2021, men siden det innebærer statsstøtte må fritaket derfor godkjennes av ESA. Med vennlig hilsenKilde: Sticos.nohttps://www.regjeringen.no/no/aktuelt/esa-godkjenner-merverdiavgiftsfritaket-for-elbiler/id2814566/...

Lønn LO/YS og NHO oppnådde i går, 11. april 2021, enighet i årets lønnsoppgjør.   Partene er omforent om en økonomisk ramme på 2,7 prosent.   Protokoll og møtebok i sak mellom YS og NHO finnes her.   Protokoll og møtebok i sak mellom LO og NHO finnes her.  ......

Regjeringen har lagt frem forslag om en rekke nye tiltak mot arbeidslivskriminalitet, blant annet å innføre en straffebestemmelse for lønnstyveri, forby kontant lønnsutbetaling og å skjerpe strafferammene for arbeidslivskriminalitet. I tillegg foreslås å etablere en godkjenningsordning for virksomheter som utfører bilpleie, dekkskift og lignende.   Lønnstyveri gjøres straffbart Lønnstyveri brukes......

Den 11. mai la Regjeringen Solberg frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2021. 11.05.21 I det reviderte nasjonalbudsjettet blir hovedtallene for norsk økonomi og regjeringens syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken oppdatert. Stortinget behandler revidert nasjonalbudsjett og fatter sine vedtak i slutten av juni. Her er hovedpunktene i......