LØNN OG HR

Lønn og HR er kompliserte saker i utgangspunktet.

Mange bedrifter søker vår hjelp her. En ting er lønn. Der benytter vi gode digitale løsninger som er full-integrert med vårt regnskapssystem. Full kontroll til enhver tid.

GOD KONTROLL

For de som benytter timebasert lønn, så har vi selvsagt også timeregistrering via APP eller PC. Etter godkjenning av leder, overføres dette til vårt regnskapssystem med et tastetrykk. Enklere blir det ikke.

HR (Human Resource) er egentlig alt som har med dine ansatte å gjøre.

Dette strekker seg fra ansettelse av arbeidstaker til en avslutning av arbeidsforholdet, og alt imellom dette. Det er mange «feller» å gå i, for deg som arbeidsgiver. Det er viktig å ha god kontroll på dette arbeidet, som også inneholder en stor grad av juridiske elementer.

I tillegg til komplett lønnsarbeid, leverer vi innen HR:

 • Ansettelser – bistand, intervjuer, sjekk av referanser, utvelgelse, ansettelsesavtaler
 • On-boarding – oppfølging
 • Medarbeidersamtaler – Trivselsmålinger
 • Håndbok
 • HMS opplæring
 • Instruks
 • Oppfølging av sykmeldte
 • Tilretteleggingsbistand
 • Advarsler
 • Innkalling og gjennomføring av drøftelsesmøter
 • Ansattes representant ved konflikt
 • Bedriftens representant ved konflikt
 • Verneombud
 • Tillitsvalgt
 • Personvernombud
 • Oppsigelse / avskjed
 • Advokater
 • Attest
 • Og mye annet

Uansett hva behovet måtte være, så leveres tjenesten fra Westbye Regnskap og Råd AS, enten det er snakk om digitale styringsverktøy, produksjon, eller bistand fra våre rådgivere. Ta gjerne kontakt med oss

Lønn og HR er kompliserte saker i utgangspunktet.

Mange bedrifter søker vår hjelp her. En ting er lønn. Der benytter vi gode digitale løsninger som er full-integrert med vårt regnskapssystem. Full kontroll til enhver tid.

GOD KONTROLL

For de som benytter timebasert lønn, så har vi selvsagt også timeregistrering via APP eller PC. Etter godkjenning av leder, overføres dette til vårt regnskapssystem med et tastetrykk. Enklere blir det ikke.

HR (Human Resource) er egentlig alt som har med dine ansatte å gjøre.

Dette strekker seg fra ansettelse av arbeidstaker til en avslutning av arbeidsforholdet, og alt imellom dette. Det er mange «feller» å gå i, for deg som arbeidsgiver. Det er viktig å ha god kontroll på dette arbeidet, som også inneholder en stor grad av juridiske elementer.

I tillegg til komplett lønnsarbeid, leverer vi innen HR:

 • Ansettelser – bistand, intervjuer, sjekk av referanser, utvelgelse, ansettelsesavtaler
 • On-boarding – oppfølging
 • Medarbeidersamtaler – Trivselsmålinger
 • Håndbok
 • HMS opplæring
 • Instruks
 • Oppfølging av sykmeldte
 • Tilretteleggingsbistand
 • Advarsler
 • Innkalling og gjennomføring av drøftelsesmøter
 • Ansattes representant ved konflikt
 • Bedriftens representant ved konflikt
 • Verneombud
 • Tillitsvalgt
 • Personvernombud
 • Oppsigelse / avskjed
 • Advokater
 • Attest
 • Og mye annet

Uansett hva behovet måtte være, så leveres tjenesten fra Westbye Regnskap og Råd AS, enten det er snakk om digitale styringsverktøy, produksjon, eller bistand fra våre rådgivere. Ta gjerne kontakt med oss