Den 11. mai la Regjeringen Solberg frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2021. 11.05.21 I det reviderte nasjonalbudsjettet blir hovedtallene for norsk økonomi og regjeringens syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken oppdatert. Stortinget behandler revidert nasjonalbudsjett og fatter sine vedtak i slutten av juni. Her er hovedpunktene i forslaget til...

Regjeringen har lagt frem forslag om en rekke nye tiltak mot arbeidslivskriminalitet, blant annet å innføre en straffebestemmelse for lønnstyveri, forby kontant lønnsutbetaling og å skjerpe strafferammene for arbeidslivskriminalitet. I tillegg foreslås å etablere en godkjenningsordning for virksomheter som utfører bilpleie, dekkskift og lignende.   Lønnstyveri gjøres straffbart Lønnstyveri...

LønnLO/YS og NHO oppnådde i går, 11. april 2021, enighet i årets lønnsoppgjør.   Partene er omforent om en økonomisk ramme på 2,7 prosent.   Protokoll og møtebok i sak mellom YS og NHO finnes her.   Protokoll og møtebok i sak mellom LO og NHO finnes her.   Med...

EFTAs overvåkingsorgan (ESA) har i dag godkjent en forlengelse av merverdiavgiftsfritaket for elbiler ut 2022.   Godkjenningen gjelder merverdiavgiftsfritak for kjøp og leasing av elbiler, og elbilbatterier. Stortinget har vedtatt å videreføre fritaket ut 2021, men siden det innebærer statsstøtte må fritaket derfor godkjennes av ESA. Med vennlig hilsenKilde: Sticos.nohttps://www.regjeringen.no/no/aktuelt/esa-godkjenner-merverdiavgiftsfritaket-for-elbiler/id2814566/ ...

Regjeringen endrer covid-19-forskriften om karantenehotell.   Her er de viktigste endringene for deg som kommer til Norge:   De som kan dokumentere fast bolig i Norge kan oppholde seg der i karantenetiden, uavhengig av om boligen er eid eller leid. Du skal ha mulighet til å oppholde deg i eget...

Regjeringen la nylig frem forslag til nye tiltak som skal motvirke de økonomiske konsekvensene av koronapandemien og smitteverntiltakene.  De viktigste forslagene for næringslivet: En ny kompensasjonsordning for foretak med stort omsetningsfall som følge av koronapandemien for perioden september 2020 til og med februar 2021.Brønnøysundregistrene skal forvalte den nye ordningen, og det jobbes med å sette...