Regjeringen la nylig frem forslag til nye tiltak som skal motvirke de økonomiske konsekvensene av koronapandemien og smitteverntiltakene.  De viktigste forslagene for næringslivet: En ny kompensasjonsordning for foretak med stort omsetningsfall som følge av koronapandemien for perioden september 2020 til og med februar 2021.Brønnøysundregistrene skal forvalte den nye ordningen, og det jobbes med å sette...