Forskrift til midlertidig ordning for energitilskudd til næringslivet som følge av ekstraordinære strømutgifter er fastsatt. Søknadsfristen er utvidet med to dager, og satt til 11. desember 2022. Enova SF, som er tilskuddsmyndighet, har fastsatt krav til kontrollhandlinger som revisor eller autorisert regnskapsfører skal utføre i forbindelse med bekreftelse av opplysningene. Kontrollhandlingene finner...

Skattedirektoratet har fastsatt satser til bruk for forskudd og skattefastsetting for 2023. Under ser du de forskjellige satsene Kostbesparelse Har arbeidstakeren under pendleropphold fri kost eller får kost dekket etter regning, verdsettes den trekk- og skattepliktige kostbesparelsen til kr 98 per døgn. Reiser med overnatting Når godtgjørelse for kost på yrkes-/tjenestereiser med overnatting...

Den 11. mai la Regjeringen Solberg frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2021. 11.05.21 I det reviderte nasjonalbudsjettet blir hovedtallene for norsk økonomi og regjeringens syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken oppdatert. Stortinget behandler revidert nasjonalbudsjett og fatter sine vedtak i slutten av juni. Her er hovedpunktene i forslaget til...

Regjeringen har lagt frem forslag om en rekke nye tiltak mot arbeidslivskriminalitet, blant annet å innføre en straffebestemmelse for lønnstyveri, forby kontant lønnsutbetaling og å skjerpe strafferammene for arbeidslivskriminalitet. I tillegg foreslås å etablere en godkjenningsordning for virksomheter som utfører bilpleie, dekkskift og lignende.   Lønnstyveri gjøres straffbart Lønnstyveri...

LønnLO/YS og NHO oppnådde i går, 11. april 2021, enighet i årets lønnsoppgjør.   Partene er omforent om en økonomisk ramme på 2,7 prosent.   Protokoll og møtebok i sak mellom YS og NHO finnes her.   Protokoll og møtebok i sak mellom LO og NHO finnes her.   Med...

EFTAs overvåkingsorgan (ESA) har i dag godkjent en forlengelse av merverdiavgiftsfritaket for elbiler ut 2022.   Godkjenningen gjelder merverdiavgiftsfritak for kjøp og leasing av elbiler, og elbilbatterier. Stortinget har vedtatt å videreføre fritaket ut 2021, men siden det innebærer statsstøtte må fritaket derfor godkjennes av ESA. Med vennlig hilsenKilde: Sticos.nohttps://www.regjeringen.no/no/aktuelt/esa-godkjenner-merverdiavgiftsfritaket-for-elbiler/id2814566/ ...

Regjeringen endrer covid-19-forskriften om karantenehotell.   Her er de viktigste endringene for deg som kommer til Norge:   De som kan dokumentere fast bolig i Norge kan oppholde seg der i karantenetiden, uavhengig av om boligen er eid eller leid. Du skal ha mulighet til å oppholde deg i eget...