Forskrift til midlertidig ordning for energitilskudd til næringslivet som følge av ekstraordinære strømutgifter er fastsatt. Søknadsfristen er utvidet med to dager, og satt til 11. desember 2022. Enova SF, som er tilskuddsmyndighet, har fastsatt krav til kontrollhandlinger som revisor eller autorisert regnskapsfører skal utføre i forbindelse med bekreftelse av opplysningene. Kontrollhandlingene finner...

Skattedirektoratet har fastsatt satser til bruk for forskudd og skattefastsetting for 2023. Under ser du de forskjellige satsene Kostbesparelse Har arbeidstakeren under pendleropphold fri kost eller får kost dekket etter regning, verdsettes den trekk- og skattepliktige kostbesparelsen til kr 98 per døgn. Reiser med overnatting Når godtgjørelse for kost på yrkes-/tjenestereiser med overnatting...