Den 11. mai la Regjeringen Solberg frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2021. 11.05.21 I det reviderte nasjonalbudsjettet blir hovedtallene for norsk økonomi og regjeringens syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken oppdatert. Stortinget behandler revidert nasjonalbudsjett og fatter sine vedtak i slutten av juni. Her er hovedpunktene i forslaget til...