Regjeringen har lagt frem forslag om en rekke nye tiltak mot arbeidslivskriminalitet, blant annet å innføre en straffebestemmelse for lønnstyveri, forby kontant lønnsutbetaling og å skjerpe strafferammene for arbeidslivskriminalitet. I tillegg foreslås å etablere en godkjenningsordning for virksomheter som utfører bilpleie, dekkskift og lignende.   Lønnstyveri gjøres straffbart Lønnstyveri...

LønnLO/YS og NHO oppnådde i går, 11. april 2021, enighet i årets lønnsoppgjør.   Partene er omforent om en økonomisk ramme på 2,7 prosent.   Protokoll og møtebok i sak mellom YS og NHO finnes her.   Protokoll og møtebok i sak mellom LO og NHO finnes her.   Med...