Merverdiavgiftsfritaket for elbiler forlenges

EFTAs overvåkingsorgan (ESA) har i dag godkjent en forlengelse av merverdiavgiftsfritaket for elbiler ut 2022.   Godkjenningen gjelder merverdiavgiftsfritak for kjøp og leasing av elbiler, og elbilbatterier. Stortinget har vedtatt å videreføre fritaket ut 2021, men siden det innebærer statsstøtte må fritaket derfor godkjennes av ESA. Med vennlig hilsen
Kilde: 
Sticos.no
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/esa-godkjenner-merverdiavgiftsfritaket-for-elbiler/id2814566/