Endringer i reglene om karantenehotell

Regjeringen endrer covid-19-forskriften om karantenehotell.   Her er de viktigste endringene for deg som kommer til Norge:   De som kan dokumentere fast bolig i Norge kan oppholde seg der i karantenetiden, uavhengig av om boligen er eid eller leid. Du skal ha mulighet til å oppholde deg i eget hjem i karantenetiden. Andre personer som har et annet formål med oppholdet enn arbeid eller oppdrag, kan også oppholde seg på et annet sted enn karantenehotell hvis det kan dokumenteres at de har et egnet oppholdssted. Egnet oppholdssted må ha enerom, tilgang til eget bad, eget kjøkken eller matservering, og det må være mulig å unngå nærkontakt med andre. Den reisende skal fremlegge en bekreftelse på at oppholdsstedet oppfyller kravene fra den som stiller oppholdsstedet til disposisjon. Et standardskjema for bekreftelsen finnes her. Dette vil ikke gjelde for dem som tilbringer karantenetiden i sine egne hjem, uavhengig av om hjemmet er eid eller leid. Unntak for de som er gift med eller har felles barn med en person som har fast bolig i Norge, og deres mindreårige barn. Denne gruppen kan gjennomføre karantenen i boligen til ektefellen i Norge, eller til den andre forelderen. For denne gruppen har dagens regler gitt urimelige utslag. Personer i samme husstand som reiser sammen til Norge, som ikke skal jobbe eller har et oppdrag, kan være i innreisekarantene på samme egnete oppholdssted, uten at det stilles krav om enerom til alle i husstanden. Unntaket for arbeids- og oppdragstagere opprettholdes. Denne gruppen får kun unntak fra karantenehotell dersom arbeids- eller oppdragsgiveren «sørger for» et egnet oppholdssted der det er mulig å unngå nærkontakt med andre, med enerom med TV og internett, eget bad, og eget kjøkken eller matservering, og det kan fremlegges bekreftelse på dette. Det er også lagt inn et nytt unntak for sjåfører i langtransport og allierte militære avdelinger. Dette en konsekvensjustering som følge av at disse gruppene har egne karanteneregler. Egenandelen for arbeids- og oppdragsgiver for arbeidstakers- og oppdragstakers opphold på karantenehotell skal reduseres fra 1500 kroner til 500 kroner per døgn. Privatpersoner som oppholder seg i karantenehotell i karantenetiden skal betale en egenandel på 500 kroner per døgn. Barn under 10 år som bor på rom med foresatte, skal ikke betale egenandel. For barn i alderen 10 til 18 år er egenandelen 250 kroner per døgn.   Forskrift om endringer i covid-19-forskriften finner du her.   Forskriften trådte i kraft 13. desember 2020 kl. 17:00.   Med Kilde: Sticos.no
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/endringer-i-reglene-om-karantenehotell/id2791509/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhetsvarsel%2012/14/2020&utm_content=Koronasituasjonen