Nye støtteordninger og økonomiske tiltak

Regjeringen la nylig frem forslag til nye tiltak som skal motvirke de økonomiske konsekvensene av koronapandemien og smitteverntiltakene. 

De viktigste forslagene for næringslivet:

 • En ny kompensasjonsordning for foretak med stort omsetningsfall som følge av koronapandemien for perioden september 2020 til og med februar 2021.
  • Brønnøysundregistrene skal forvalte den nye ordningen, og det jobbes med å sette opp en søknadsportal som vil være åpen fra januar 2021.
  • Vilkårene for å få kompensasjon fremgår av proposisjon 31L (2020-2021) til lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall etter august 2020.
  • Ordningen gjelder for foretak med mer enn 30 prosent omsetningsfall som følge av koronapandemien.
  • Skal dekke inntil 60 prosent av foretakenes faste, uunngåelige kostnader for september og oktober, 70 prosent fra og med november.
  • Støtten beregnes for to måneder av gangen.
 • En kompensasjonsordning for smittevernutgifter for bedrifter med innleid utenlandsk arbeidskraft som ikke benytter offentlige karantenehotell.
 • Støtteordning for publikumsåpne arrangementer.
 • Forlengelse av den midlertidige garantiordningen for kredittforsikring frem til 30. juni 2021.
 • Tilpasning av ordningene for kultursektoren.
 • Forlengelse av regler for sykepenger, omsorgspenger og dagpenger er tidligere nevnt i Hurtiginfo nr. 183.

Med vennlig hilsen 
Sticos 

Kilde: Sticos 
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-okonomiske-tiltak/id2784423/