WESTBYE
REGNSKAP OG RÅD AS

Autorisert regnskaps og rådgivningsbyrå

Vårt mål er å levere alt du har som lovkrav, enten det er snakk om styrearbeid, Internkontrollsystemer / HMS, obligatorisk tjenestepensjon, regnskap, lønn, HR tjenester, eller annet. I Westbye Regnskap og Råd AS finner du rådgivere med lang fartstid innen de nevnte kategoriene, og vi er en av få, som tilbyr alt komplett på et sted.

Andre Westbye og Tom Kristiansen ved kontorpulten

WESTBYE REGNSKAP OG RÅD AS

Autorisert regnskaps og rådgivningsbyrå

Vårt mål er å levere alt du har som lovkrav, enten det er snakk om styrearbeid, Internkontrollsystemer / HMS, obligatorisk tjenestepensjon, regnskap, lønn, HR tjenester, eller annet. I Westbye Regnskap og Råd AS finner du rådgivere med lang fartstid innen de nevnte kategoriene, og vi er en av få, som tilbyr alt komplett på et sted.

Dette er noe av det vi leverer

REGNSKAP

Vi leverer komplette regnskap til alle typer selskap, inkl. skattemelding og årsregnskap.
I tillegg er vi rådgivende regnskapsførere, og en «sparringspartner» for deg som kunde. Dette kan være svært verdifullt. Gode og riktige råd og tips er viktige elementer i alle bedrifter.

HMS / IK

Dette er et absolutt lovkrav i alle bedrifter, og gjenstand for hyppige kontroller bl.a. fra Arbeidstilsynet. Vi har komplette digitale styringssystemer som sikrer deg og dine ansatte innenfor lovens krav. I tillegg leverer vi KS/Prosjekt og IK-Mat. Avtale om Bedriftshelsetjeneste får du også hos Westbye Regnskap og Råd AS

GDPR (General Data Protection Regulation)

Den nye felleseuropeiske personvernforordningen gjelder også i Norge, og det er forbundet med store bøter dersom bedriften ikke har kontroll på dette. Vi har personvernombud utdannet av Datatilsynet, som loser deg trygt igjennom prosessen, og som gjerne bistår.

STYREARBEID

Westbye Regnskap og Råd AS har rådgivere som er spesialister på styrearbeid, og som betjener en rekke bedrifter på fast basis. Styrearbeid er et krav i alle aksjeselskap, og må dokumenteres ved kontroll. Husk også ansvaret ved å ikke ha dette i orden.

FORSIKRING

Westbye Regnskap og Råd AS leverer OTP selv, men også andre typer forsikringer via 3.partsleverandører. Byrået har gode avtaler med flere banker, og forsikringsselskap. Alt på et sted.

FINANS

Westbye Regnskap og Råd AS tilbyr alle typer finansiering til næringslivet til noen av markedets aller beste betingelser. I tillegg har byrået rådgivere med stor kunnskap innen dette, som arbeider tett sammen med f.eks. banker, finanshus og meglere med videre.

HR / LØNN

Westbye Regnskap og Råd AS har en egen HR avdeling.
I tillegg til alle lønnsrelaterte tjenester, bistår avdelingen også i absolutt alle typer personalsaker fra ansettelser til oppsigelser. I tillegg leverer byrået styringsprogram for bedriftens HR behov.

JURIDISKE TJENESTER

Det hender at bedrifter har behov for juridisk bistand. Dette ser vi ofte i HR spørsmål, og uenigheter i forbindelse med kontrakter / avtaler, blant annet. Westbye Regnskap og Råd AS har en egen juridisk avdeling, men er også en prioritert samarbeidspartner av advokat-firmaet Fari i Ullensaker, som gjerne «kobles inn» når det er behov for dette.

EIERE

Westbye Regnskap og Råd AS

Bilde av Leyla Westbye

Leyla Westbye

Partner / Daglig leder / Autorisert regnskapsfører
Leyla har svært lang og allsidig erfaring innen regnskap, og leder selv byråets regnskapsavdeling. Hun er også rådgiver i alle typer regnskapsspørsmål, og stiller iblant i tvistesaker i retten, som regnskapskyndig spesialist.

Bilde av André Westbye

André Westbye

Partner / CEO / Spesialrådgiver
André har lang erfaring, både fra regnskap, men også spesialisert bedriftsledelse. Han er en etterspurt rådgiver for en rekke selskap innen alle byråets fagområder, også finans og skatterådgivning. André leder byråets «råd og juridiske avdeling»

Avd. Romerike

Selskapets hovedkontor er lokalisert i Bjørnsrudgutua 4, på Dal i Eidsvoll, kun 10 minutter nord for Oslo Lufthavn Gardermoen.

Avd. Oslo

Osloavdelingen har lyse trivelige lokaler i Stanseveien 16, 0975 Oslo. Her foregår i tillegg til regnskap, også hyppig møte og kursvirksomhet.