Sterk

Sterk_-_transparent.png 

 

Westbye Regnskap setter krav til sine ansatte, og til sine kunder.

Alle ledd arbeider etter de samme verdier og prinsipper.

Dette sikrer at alle rutiner fungerer som de skal, til enhver tid.

Westbye regnskap er også svært opptatt av din økonomi.

Vi har investert i moderne teknologi, som reduserer dine kostnader vesentlig.

Dette i form av automatiserte prosesser og også godt kvalifisert personell.

 

   

Stabil

Stabil_-_transparent.gif 

 

Firmaet eies og drives av godt etablerte, hyggelige og erfarne folk.

Styrke og stabilitet medfører at også større internasjonale selskap benytter våre tjenester.

Hos oss trenger du ikke å lure på om regnskapsføreren rekker det innen den satte fristen eller ikke.

Vi leverer når vi skal, forutsatt at du selv har holdt dine egne frister selvsagt.

 

Trygghet

Trygghet_-_transparent.png 

 

Man presterer aldri bra hvis man ikke føler trygghet.

Dette er en grunnleggende faktorer, som må være på plass for at alt skal fungere.

Westbye Regnskaps styrker og stabilitet medfører at ting er ferdig levert når de skal,

og du vil oppleve trygghet for at du og dine interesser er godt ivaretatt hos oss.

Vi ønsker å bistå deg i en rekke tjenester i din bedrift for å ivareta dine interesser.

Vi kan komme med råd og vink, slik at du lettere kan styre etter gode forretnings og regnskapsmessige prinsipper.

Dette vil gi deg den nødvendige trygghet i hverdagen.

Dynamisk

Dynamisk_-_transparent.gif 

 

Westbye Regnskap er ikke bare et vanlig regnskapsbyrå.

Hos oss har vi både statsautorisert revisor og profesjonelle bedriftsledere med tung erfaring innen forskjellige emner.

Byrået kan bistå med alt fra oppbyggingen av ditt HMS system, til å lede bedriften for en kortere eller lengre periode dersom det skulle være nødvendig.

Mange benytter også vår allsidige styrekunnskap i sitt selskap.

Rundt oss har vi også et nettverk av støttespillere, som advokater, IT-personell, inkassobyråer, og andre spesialister innen forskjellige områder.

Vi er derfor fleksible innen mange forskjellige typer oppdrag og du kan være trygg på at de som kommer fra oss får jobben gjort.