Mange sliter i disse dager med forkjølelse, hosting og ubehag. Det kan være ubehagelig, det kan være fare for å smitte andre, men er det grunn nok til å være hjemme fra jobben?  Må si hva du kan gjøre I et intervju med NRK presiserer Infotjenesters trygderettsrådgiver Berit Stokstad at arbeidstakers plikt til å oppgi funksjonsevne gjelder uansett diagnose. 

- Når du er syk og skal være borte fra jobb ringer du til arbeidsgiver og sier at du er syk. I tillegg har du plikt til å informere om funksjonsevnen. Du trenger ikke å si at du er forkjølet, som er diagnosen, men du må gi beskjed om hva du er i stand til å gjøre og hva du ikke kan gjøre. Det er fordi arbeidsgiver har en plikt til å tilrettelegge for at du skal kunne jobbe så mye som mulig, sier Stokstad.  Hvorvidt du kan gå på jobb med forkjølelsen, vil være avhengig av hva du jobber med.  - Med en forkjølelse er det stort sett uproblematisk å gå på en vanlig kontorjobb, så lenge du ikke har høy feber eller det er andre alvorlige problemer i tillegg. Men jobber du med alvorlig syke pasienter eller med mat, så vil en forkjølelse kunne tilsi at du bør bli hjemme. Dette må vurderes i hvert enkelt tilfelle, både av deg og av arbeidsgiveren, understreker Stokstad. Liten kjennskap Ikke alle bedrifter kjenner til folketrygdlovens paragraf 8-8, som sier at arbeidstaker har plikt til å oppgi funksjonsevnen ved sykdom. 

- Hvor godt man kjenner til bestemmelsen er veldig forskjellig. Min erfaring er at de arbeidsgiverne som kjenner bestemmelsen bruker den bra. Veldig mange store bedrifter med gode oppfølgingsrutiner har dette i sine prosedyrer. Samtidig ser vi i Infotjenester at det er mange arbeidsgivere, også store bedrifter, som ikke har hørt om bestemmelsen i det hele tatt, sier Stokstad.  Kan nekte – men uten lønn Berit Stokstad sier arbeidstaker kan nekte å oppgi funksjonsevnen, men at det får konsekvenser for sykepengeutbetalingen.  - Lovbestemmelsen er helt tydelig på at retten til sykepenger er knyttet til at arbeidstaker opplyser om funksjonsevnen. I tillegg er det viktig å være klar over at arbeidstaker har plikt til å teste ut funksjonsevnen, dersom arbeidsgiver mener de kan tilrettelegge for deg, sier Stokstad.  Hun mener det er uheldig for alle parter når bestemmelsen ikke blir brukt. - Ikke bare fordi man ønsker å få ned det høye norske sykefraværet, men også fordi det er bedre for arbeidstaker å være på jobben enn å være hjemme, så fremt man klarer det. 

Kilde: www.infotjenester.no

A-Melding: Nå kommer bøtene

A-ordningen ble innført fra 1. januar 2015, og innebærer at opplysninger om arbeidsforhold og inntekt skal rapporteres digitalt til myndighetene hver måned. Til nå har arbeidsgivere sluppet straff for å gjøre feil i innleveringene, men det blir det slutt på fra august 2016.  I sitt nyhetsbrev informerer a-ordningen at de nå vil begynne med å bøtelegge arbeidsgivere som ikke leverer korrekt. I første omgang er det manglende levering av a-melding som vil gi reaksjoner. Etter hvert vil også de som ikke rapporterer åpne arbeidsforhold og de som rapporterer ugyldig inntekt kunne vente seg bøter.  - Opplysningene som får mest alvorlige...

17-10-2016 Hits:1801 Nyheter - Nyttig å vite Super User

Les mer

Forkjølet? Hva gjelder egentlig?

Mange sliter i disse dager med forkjølelse, hosting og ubehag. Det kan være ubehagelig, det kan være fare for å smitte andre, men er det grunn nok til å være hjemme fra jobben?  Må si hva du kan gjøre I et intervju med NRK presiserer Infotjenesters trygderettsrådgiver Berit Stokstad at arbeidstakers plikt til å oppgi funksjonsevne gjelder uansett diagnose.  - Når du er syk og skal være borte fra jobb ringer du til arbeidsgiver og sier at du er syk. I tillegg har du plikt til å informere om funksjonsevnen. Du trenger ikke å si at du er forkjølet, som er...

17-10-2016 Hits:1241 Nyheter - Nyttig å vite Super User

Les mer

Skatt på kjøregodtgjørelse

Når en arbeidstaker bruker sin egen bil til jobbreiser, for eksempel til og fra møter eller kunder, dekker de fleste arbeidsgivere en kilometergodtgjørelse på 3,80 kroner, som er satsen i Statens særavtale for reiser. Statens særavtale gjelder i utgangspunktet statlig ansatte, men nesten alle private bedrifter benytter også disse satsene, og vil bli rammet av skatteskjerpelsen. Skattefri utbetaling Frem til nå har arbeidsgivere kunnet dekke kilometergodtgjørelse etter statens satser skattefritt. Etter budsjettavtalen mellom regjeringen og Venstre/KrF ble det imidlertid enighet om å redusere andelen som skal være skattefritt. Det sier Infotjenesters økonomirådgiver Espen Øren. - Regjeringen og samarbeidspartiene ble enige om å redusere den...

17-10-2016 Hits:3023 Nyheter - Nyttig å vite Super User

Les mer

HMS arbeid. Hvilke feil finner arbeidstilsynet?

Her er 7 av de viktigste feilene arbeidstilsynet finner når de gjennomfører tilsynsaksjoner hos norske bedrifter, og noen tips fra Infotjenesters HMS-rådgiver Anne Sandtorp til hvordan du skal unngå å havne i samme situasjon. - See more at: http://www.infotjenester.no/innhold/artikler/disse-lovbruddene-finner-arbeidstilsynet/?_cldee=YW5kcmVAd2VzdGJ5ZS1yZWduc2thcC5ubw%3d%3d#sthash.fmjEXAF8.dpuf   http://www.infotjenester.no/innhold/artikler/disse-lovbruddene-finner-arbeidstilsynet/?_cldee=YW5kcmVAd2VzdGJ5ZS1yZWduc2thcC5ubw%3d%3d

17-10-2016 Hits:1292 Nyheter - Nyttig å vite Super User

Les mer

For nedlasting

 

Frister (Forskuddstrekk og AGA)

Innbetaling og innlevering Av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift

Følgende frister gjelder for ordinær 2-månedlige terminer:

 • 1. termin (jan - feb): 15. mars
 • 2. termin (mars - april):15.mai
 • 3. termin (mai - juni): 15. juli
 • 4. termin (juli - aug): 15. september
 • 5. termin (sept - okt): 15. november
 • 6. termin (nov - des): 15. januar 

Frister (MVA)

Innbetaling og innlevering Av Merverdiavgift 

Følgende frister gjelder for ordinær 2-månedlige terminer:

 • 1. termin (jan - feb): 10. april
 • 2. termin (mars - april):10. juni
 • 3. termin (mai - juni): 31. august
 • 4. termin (juli - aug): 10. oktober
 • 5. termin (sept - okt): 10. desember
 • 6. termin (nov - des): 10. februar

Nyttige linker

skatteetaten.no
lovdata.no
mamut.com
canopyoffice.com
altinn.no
dnb.no