Når en arbeidstaker bruker sin egen bil til jobbreiser, for eksempel til og fra møter eller kunder, dekker de fleste arbeidsgivere en kilometergodtgjørelse på 3,80 kroner, som er satsen i Statens særavtale for reiser.

Statens særavtale gjelder i utgangspunktet statlig ansatte, men nesten alle private bedrifter benytter også disse satsene, og vil bli rammet av skatteskjerpelsen.

Skattefri utbetaling

Frem til nå har arbeidsgivere kunnet dekke kilometergodtgjørelse etter statens satser skattefritt. Etter budsjettavtalen mellom regjeringen og Venstre/KrF ble det imidlertid enighet om å redusere andelen som skal være skattefritt. Det sier Infotjenesters økonomirådgiver Espen Øren.

- Regjeringen og samarbeidspartiene ble enige om å redusere den skattefrie kilometergodtgjørelsen til 3,80 kroner. Siden de aller fleste arbeidsgivere har forpliktet seg til å betale kilometergodtgjørelse etter statens satser, som fortsatt vil være 4,10 i 2016, betyr det at 30 øre pr. kjørte kilometer blir skattepliktig, sier Øren.

Samme skattepliktig sats

I statens særavtale er det imidlertid flere ulike satser for bilgodtgjørelse. Kjører du el-bil eller har arbeidssted i Tromsø, får du 4,20 kr/km. For kjøring over 10.000 kilometer i året reduseres satsen til 3,45 kr/km, eller 3,55 for dem med arbeidssted i Tromsø. Det er også et eget passasjertillegg og tilhengertillegg på 1 kr/km.

- Slik det er formulert i budsjettavtalen, ser det ut til at det lagt opp til én flat skattefri sats. I tilfelle vil all kjøring over 10.000 km være innenfor den skattefrie satsen. Vi antar at passasjertillegget og tilhengertillegget vil holdes utenfor, og dermed fortsatt vil være skattefritt, sier Øren.

Dyrt for arbeidstakere som kjører mye

For arbeidstakere som bruker sin egen bil mye i jobben vil det dermed bli ekstra skatt neste år.

- En person som kjører 10.000 km med sin private bil i jobben vil fra 2016 altså bli beskattet for en fordel på 3.000 kroner. Arbeidstakere som får dekket leiebil eller kollektivtransport vil fortsatt slippe å bli beskattet for reisene, understreker Øren.

Arbeidstakere med firmabil beskattes etter egne regler.

Tungvint for arbeidsgiver

For arbeidsgiver betyr endringen at satsen for kilometergodtgjørelse må splittes i en skattepliktig og en skattefri del.

- Denne splittingen vil antakelig løses greit i lønnssystemet, uten at det blir alt for mye ekstra arbeid for lønnsmedarbeiderne. Men dette er ikke en forenkling av regelverket for reise, slik moderniseringsminister Jan Tore Sanner har lovet, sier Øren.

Mange må følge statens satser

I Infotjenesters Fagforum har diskusjonen gått etter kunngjøringen. De fleste reaksjonene går på at dette øker byråkratiet, og noen tar til orde for å utbetale den skattefrie satsen på 3,80 i stedet for statens sats på 4,10.  

For arbeidsgivere som har forpliktet seg til å følge statens særavtale er det imidlertid ikke så enkelt, sier Infotjenesters arbeidsrettsjurist Hans Gjermund Gauslaa.

- Hvis bedriften har avtalt med arbeidstakerne å følger statens satser, vil de være forpliktet til å gjøre dette inntil det eventuelt inngås en ny avtale. Arbeidsgivere bør se på hvilke avtaler de har med de ansatte om dekning av reiseutgifter. Selv om de aller fleste private arbeidsgivere i dag har valgt å følge statens særavtale, så er det fullt mulig å avtale egne ordninger og begrensninger på hva som utbetales

- See more at: http://www.infotjenester.no/kompetanse/lonn/2015/11/skatt-pa-jobbkjoringen/?utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_campaign=nyhetsbrev_u492015&utm_content=sak1&_cldee=YW5kcmVAd2VzdGJ5ZS1yZWduc2thcC5ubw%3d%3d

 

A-Melding: Nå kommer bøtene

A-ordningen ble innført fra 1. januar 2015, og innebærer at opplysninger om arbeidsforhold og inntekt skal rapporteres digitalt til myndighetene hver måned. Til nå har arbeidsgivere sluppet straff for å gjøre feil i innleveringene, men det blir det slutt på fra august 2016.  I sitt nyhetsbrev informerer a-ordningen at de nå vil begynne med å bøtelegge arbeidsgivere som ikke leverer korrekt. I første omgang er det manglende levering av a-melding som vil gi reaksjoner. Etter hvert vil også de som ikke rapporterer åpne arbeidsforhold og de som rapporterer ugyldig inntekt kunne vente seg bøter.  - Opplysningene som får mest alvorlige...

17-10-2016 Hits:1801 Nyheter - Nyttig å vite Super User

Les mer

Forkjølet? Hva gjelder egentlig?

Mange sliter i disse dager med forkjølelse, hosting og ubehag. Det kan være ubehagelig, det kan være fare for å smitte andre, men er det grunn nok til å være hjemme fra jobben?  Må si hva du kan gjøre I et intervju med NRK presiserer Infotjenesters trygderettsrådgiver Berit Stokstad at arbeidstakers plikt til å oppgi funksjonsevne gjelder uansett diagnose.  - Når du er syk og skal være borte fra jobb ringer du til arbeidsgiver og sier at du er syk. I tillegg har du plikt til å informere om funksjonsevnen. Du trenger ikke å si at du er forkjølet, som er...

17-10-2016 Hits:1241 Nyheter - Nyttig å vite Super User

Les mer

Skatt på kjøregodtgjørelse

Når en arbeidstaker bruker sin egen bil til jobbreiser, for eksempel til og fra møter eller kunder, dekker de fleste arbeidsgivere en kilometergodtgjørelse på 3,80 kroner, som er satsen i Statens særavtale for reiser. Statens særavtale gjelder i utgangspunktet statlig ansatte, men nesten alle private bedrifter benytter også disse satsene, og vil bli rammet av skatteskjerpelsen. Skattefri utbetaling Frem til nå har arbeidsgivere kunnet dekke kilometergodtgjørelse etter statens satser skattefritt. Etter budsjettavtalen mellom regjeringen og Venstre/KrF ble det imidlertid enighet om å redusere andelen som skal være skattefritt. Det sier Infotjenesters økonomirådgiver Espen Øren. - Regjeringen og samarbeidspartiene ble enige om å redusere den...

17-10-2016 Hits:3024 Nyheter - Nyttig å vite Super User

Les mer

HMS arbeid. Hvilke feil finner arbeidstilsynet?

Her er 7 av de viktigste feilene arbeidstilsynet finner når de gjennomfører tilsynsaksjoner hos norske bedrifter, og noen tips fra Infotjenesters HMS-rådgiver Anne Sandtorp til hvordan du skal unngå å havne i samme situasjon. - See more at: http://www.infotjenester.no/innhold/artikler/disse-lovbruddene-finner-arbeidstilsynet/?_cldee=YW5kcmVAd2VzdGJ5ZS1yZWduc2thcC5ubw%3d%3d#sthash.fmjEXAF8.dpuf   http://www.infotjenester.no/innhold/artikler/disse-lovbruddene-finner-arbeidstilsynet/?_cldee=YW5kcmVAd2VzdGJ5ZS1yZWduc2thcC5ubw%3d%3d

17-10-2016 Hits:1292 Nyheter - Nyttig å vite Super User

Les mer

For nedlasting

 

Frister (Forskuddstrekk og AGA)

Innbetaling og innlevering Av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift

Følgende frister gjelder for ordinær 2-månedlige terminer:

 • 1. termin (jan - feb): 15. mars
 • 2. termin (mars - april):15.mai
 • 3. termin (mai - juni): 15. juli
 • 4. termin (juli - aug): 15. september
 • 5. termin (sept - okt): 15. november
 • 6. termin (nov - des): 15. januar 

Frister (MVA)

Innbetaling og innlevering Av Merverdiavgift 

Følgende frister gjelder for ordinær 2-månedlige terminer:

 • 1. termin (jan - feb): 10. april
 • 2. termin (mars - april):10. juni
 • 3. termin (mai - juni): 31. august
 • 4. termin (juli - aug): 10. oktober
 • 5. termin (sept - okt): 10. desember
 • 6. termin (nov - des): 10. februar

Nyttige linker

skatteetaten.no
lovdata.no
mamut.com
canopyoffice.com
altinn.no
dnb.no